Đối tác của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Hainan Huayan collagen trao đổi và hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng thực hiện nghiên cứu và phát triển chiến lược, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trao đổi tài năng trong lĩnh vực peptide sinh học, đồng thời xây dựng nó thành một phương tiện quan trọng cho hợp tác nghiên cứu công nghiệp-trường đại học và hiệu quả sử dụng các trường đại học và nguồn lực xã hội làm công nghệ doanh nghiệp để nâng cao ảnh hưởng của ngành và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối tác của chúng tôi

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi